BESPLATNI UDžBENICI-DISTRIBUCIJA

BESPLATNI UDžBENICI MOGU SE PREUZETI U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI U PETAK, 1.9.2017. OD 12 DO 18 ČASOVA