Библиотека

Библиотека наше школе има радно време од 8 и 30 до 14 и 30 h. Укупан фонд књига је 10 000. На почетку сваке школске године врши се замена изгубљених књига као и инвентарисање поклоњених. У библиотеци се држе часови за обраду лектире где се деци приближава књига и продубљује љубав према читању.

У оквиру Дечје недеље организован је колективни упис деце од 2. до 8. разреда у  оближњу библиотеку „Јефимија“.

Почетком новембра уписујемо нову генерацију првака у библиотеку и за свако одељење се одржава час у библиотеци.

Организује се трибина поводом Дана матерњег језика 21. фебруара којој присуствују ученици и наставници наше школе.

Сваког  пролећа у нашој библиотеци се организује „Читалачка  значка“, такмичење ученика од 1. до 8. разреда у прочитаним књигама за одређени узраст.

Организујемо књижевне сусрете са дечјим писцима као и многе друге активности.