Dan maternjeg jezika

Dan maternjeg jezika se skoro dvadeset godina obeležava širom sveta. Na današnji dan su 1952. poginuli demonstranti Bangladeša (tada Istočnog Pakistana) koji su se protivili odluci Pakistana da im nametne jezik Urdu i potisne Bengali, koji je tada bio jezik većinskog stanovništva. Ovaj datum se i u našoj školi obeležio u školskoj biblioteci, a nastavnica srpskog jezika Jovana Kastratović držala je predavanje o važnosti očuvanja maternjeg jezika i o podizanju svesti o jezicima koji nas okružuju. U Srbiji živi više od 30 etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, a u službenoj upotrebi je 11 jezika manjina. Na svetu danas postoji oko 7000 jezika, a u proseku svake druge nedelje nestane jedan.  Jezik nije samo sredstvo komunikacije, već i način kako razumemo svet. Negujući svoj jezik, mi ne samo što bolje razumemo sebe, već to predstavlja most i ka drugim jezicima i kulturama.