Закони и правилници

Нови и измењени прописи из области образовања

15. фебруара 2019. године проглашени су и донети нови и измењени закони и правилници из области образовања:

  • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
  • Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању
  • Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
  • Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
  • Правилник о модел установи
  • Правилник о вредновању квалитета рада установе

Извор:Завод за унапређивање образовања и васпитања,преузмите.

 


Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Pravilnik o protokolu postupanja juni 2010

Prirucnik za primenu Posebnog protokola_prosveta

Prirucnik za primenu Opsteg protokola

ПРАВИЛНИК О БОДОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ

Правилник о обављању друштвено-корисног,односно хуманитарног рада

O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI

ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Ес-дневник – права и одговорности