Извештаји

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Годишњи извештај о остварености Годишњег плана 2016-17.

Извештај о раду директора

Извештај о самовредновању1516

Извештај о остварености Годишњег плана 2015-16