Izveštaji

2019/2020

IZVEŠTAJ O OSTVARENOSTI GOD PLANA RADA 19 20

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORA ŠKOLE 2019-2020

IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANjU

Lice za zaštitu podataka o ličnosti