Kreativne korpice i slončici

Učenici petog razreda su na časovima tehničkog i informatičkog obrazovanja iskazali svoju kreativnost i radoznalost, kroz izradu korpicai slonova, koje su bojili i šarali prema sopstvenim idejama. Časovi su bili zanimljivi i dali su nam ideje za nove radove i naše kreacije.