LEKARSKO UVERENjE ZA UPIS U SREDNjU ŠKOLU

Lekarsko uverenje se dobija u DZ Zvezdara.

Ovo uverenje je potrebno za upis u srednje stručne škole ( za gimnazije ne treba).

Potrebno je u Dom zdravlja doneti:

  1. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu

( formular se kupuje u knjižari ).

  1. Uplaćenu uplatnicu:

Svrha uplate:   Troškovi izdavanja lekarskog uverenja

Primalac:   DZ  Zvezdara

Iznos:   467,00 dinara

Račun primaoca:   840-611667-76

Poziv na broj:    100133493