ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Лекарско уверење се добија у ДЗ Звездара.

Ово уверење је потребно за упис у средње стручне школе ( за гимназије не треба).

Потребно је у Дом здравља донети:

  1. Лекарско уверење за упис у средњу школу

( формулар се купује у књижари ).

  1. Уплаћену уплатницу:

Сврха уплате:   Трошкови издавања лекарског уверења

Прималац:   ДЗ  Звездара

Износ:   467,00 динара

Рачун примаоца:   840-611667-76

Позив на број:    100133493