MISLIŠA-MATEMATIČKO TAKMIČENjE

Na matematičkom takmičenju „Misliša“ postignuti su sledeći rezultati:

Leana Drobnjak 1/2-3.mesto

Pohvaljeni su:

Luka Gavrilović 3/3

Nikola Stojanović-5/1

Pavle Božović 5/3

Čestitamo!