НТЦ – СИСТЕМ УЧЕЊА – СЕМИНАР

У просторијама наше школе 5. и 6.новембра  одржан је семинар који се бавио неурофизиологијом учења, функционалним размишљањем и вежбама координације и концентрације.Семинару су присуствовали учитељи и наставници, као и стручни сарадници наше школе.

Реализатори семинара били су: Ранко Рајовић, лекар и оснивач комитета МЕНСЕ за даровиту децу и  Урош Петровић, дечји писац .

Циљеви овог програма су:

– припрема полазника за унапређивање стимулативних метода учења

-оспособљавање полазника за рад са децом кроз стицање стимулативних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду

-педагошко осмишљавање концепта примене у васпитно-образовном процесу

-стимулација и стварање стимулативног окружења

Можемо слободно рећи да је ово један од најинтересантнијих семинара на коме смо добили интересантне идеје. Неке од њих смо већ применили у понедељак на часовима.