OBAVEŠTENjE ZA UČENIKE 8. RAZREDA

 

  • PRELIMINARNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA BIĆE U NEDELjU 19. JUNA OD 8.00 ČASOVA

 

  • PRIGOVORI NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA BIĆE U PONEDELjAK 20. JUNA OD 8.00 DO 12 ČASOVA

(prigovore rešava školska komisija u našoj školi)

 

  • PRIGOVORI NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA OKRUŽNOJ KOMISIJI OBAVIĆE SE U OSNOVNOJ ŠKOLI „OSLOBODIOCI BEOGRADA“,Preradovićeva 2, Palilula -UTORAK   JUNA OD 8.00 DO 16.00 ČASOVA

      (pravo žalbe okružnoj komisiji imaju samo oni učenici koji su prethodno uložili prigovor školskoj komisiji i nisu

       zadovoljni njihovim odgovorom)

  • KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA   6.2016, PETAK

 

  • PREDAJA LISTE ŽELjA 6. 2016, SUBOTA

 

  • PROVERA LISTE ŽELjA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 6.2016, ČETVRTAK

 

  • RASPORED UČENIKA PO ŠKOLAMA 7.2016, PONEDELjAK

 

  • PRVI UPISNI KRUG 5.7 I 6.7.2016, UTORAK I SREDA

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • 7.2016, UTORAK- UČENICI KOJI NISU RASPOREĐENI U PRVOM KRUGU POPUNjAVAJU NOVU LISTU ŽELjA I PREDAJU ŠKOLI ZA DRUGI UPISNI KRUG, PREMA SLOBODNIM MESTIMA

 

  • 7 . 2016, PETAK –  DRUGI UPISNI KRUG – RASPORED UČENIKA PO ŠKOLAMA I UPIS U SREDNjE ŠKOLE U DRUGOM KRUGU

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Školska upisna komisija