OBAVEŠTENjE O ZIMSKOM RASPUSTU

 Redovna nastava u prvom polugodištu školske 2017/2018. godine završava se u sredu, 31. januara

  1. godine.

 Drugi deo zimskog raspusta počinje u četvrtak, 01. februra 2018. godine, a završava se u petak 09.

februara 2018. godine.

Redovna nastava u drugom polugodištu počinje u ponedeljak 12. februara 2018. godine

Svim učenicima želim da lepo provedu zimski raspust.

 

                                                                                                          Direktor škole

                                                                                                         Biljana Nešković