ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Ученици су ове године осигурани преко осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“. Цена осигурања је 500 динара.

Осигурање подразумева, прелом кости, трошкове лечења,дневну накнаду, болнички дан, хируршке интервенције,инвалидитет и  смрт услед незгоде.

Осигурање важи од 1.9.2017. до 31.8.2018.

Odluka o dodeli ugovora NN 17-17