OSIGURANjE UČENIKA

Učenici su ove godine osigurani preko osiguravajuće kuće „Generali Osiguranje Srbija“. Cena osiguranja je 500 dinara.

Osiguranje podrazumeva, prelom kosti, troškove lečenja,dnevnu naknadu, bolnički dan, hirurške intervencije,invaliditet i  smrt usled nezgode.

Osiguranje važi od 1.9.2017. do 31.8.2018.

Odluka o dodeli ugovora NN 17-17