Predstava za učenike nižih razreda

Opština Zvezdara organizovala je predstavu „ U cara Trojana kozje uši“ . Predstava

je za sve u27čenike od 1.do 4.razreda održana u našoj fiskulturnoj sali.