PROBNI ZAVRŠNI ISPIT

Informacije o polaganju:

Učenici će tokom dva dana raditi tri testa ‒

12. aprila 201 godine u 12:00 ‒ test iz MATEMATIKE i istog dana anonimno popunjavaju upitnik,

13. aprila 201 godine u 9:00 – test iz SRPSKOG, odnosno maternjeg jezika i

KOMBINOVANI test u 11:30, sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina.