ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Информације о полагању:

Ученици ће током два дана радити три теста ‒

12. априла 201 године у 12:00 ‒ тест из МАТЕМАТИКЕ и истог дана анонимно попуњавају упитник,

13. априла 201 године у 9:00 – тест из СРПСКОГ, односно матерњег језика и

КОМБИНОВАНИ тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Ученици седе на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика.

Списак прибора за рад на пробном завршном испиту (за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица);

 

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.