PROBNI ZAVRŠNI ISPIT

Informacije o polaganju:

Učenici će tokom dva dana raditi tri testa ‒

12. aprila 201 godine u 12:00 ‒ test iz MATEMATIKE i istog dana anonimno popunjavaju upitnik,

13. aprila 201 godine u 9:00 – test iz SRPSKOG, odnosno maternjeg jezika i

KOMBINOVANI test u 11:30, sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina.

Učenici sede na mestu sa rednim brojem koji odgovara rednom broju sa zbirnog spiska učenika.

Spisak pribora za rad na probnom završnom ispitu (za srpski jezik – grafitna olovka, hemijska olovka i gumica, za matematiku – grafitna olovka, hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar; za kombinovani test – grafitna olovka, hemijska olovka i gumica);

 

– od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita.