Produžetak raspusta

 

 Prema odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a imajući u vidu aktuelne epidemiološke podatke nadležnih organa, sa ciljem prevencije širenja gripa u popupulaciji dece i mladih, zimski raspust u Republici Srbiji se produžava do 21. februara 2020. godine.

Prvi nastavni dan  u drugom polugodištu je ponedeljak, 24. februar 2020. godine i to za parnu smenu   popodne, za neparnu prepodne.

Beograd, 12.2.2020.                                                      Direktor škole