TAKMIČENjE „MISLIŠA 2017“

NA  MATEMATIČKOM  TAKMIČENjU  „MISLIŠA 2017“  POHVALjENI SU SLEDEĆI  UČENICI :

 

Stojanović Nikola   3/1

Božović Pavle          3/3

Radosavljević  Jana  3/4

Hadžić  Denis               3/4

Simić Tadija              5/2

Jakovljević  Ana         5/4

Čestitamo!