TRIBINA ZA PROMOVISANjE KULTURE NENASILjA

U utorak  8. oktobra u okviru Dečje nedelje u prostorijama Opštine Zvezdara održana je tribina za promovisanje kulture nenasilja. Na tribini su učestvovali članovi đačkih parlamenata osnovnih i srednjih škola, među kojima i naši đaci. Tamo je pokrenuta diskusija o različitim modelima prevencije vršnjačkog nasilja. Našim parlamentarcima se vrlo izazovnom učinila ideja o vršnjačkoj medijaciji, koja bi podrazumevala odabir grupe učenika na nivou svake osnovne i srednje škole čija bi uloga bila posredovanje u sukobima među učenicima. Zadatak medijatora bi bio, dakle, da rastavi, smiruje i sasluša zavađene strane kako sukob ne bi eskalirao.

Učenici našeg Đačkog parlamenta ističu da ih naročito zabrinjava podatak iznet na tribini koji kaže da i odrasli i deca imaju sve veći stepen tolerancije prema nasilju, odnosno da mnoge oblike nasilničkog ponašanja ne prepoznaju kao takve. Smatramo da je ovo problem kome moramo posvetiti posebnu pažnju u okviru aktivnosti našeg parlamenta posvećenih toleranciji, nasilju i diskriminaciji. Iskustvo sa ove tribine dalo je podstrek našim učenicima da se ozbiljnije pozabave kulturom nenasilja i biće dragoceno za dalje aktivnosti našeg učeničkog parlamenta planiranih za ovu školsku godinu.