20 oktobar – Dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu

U našoj školi 20. oktobra je održana priredba povodom oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Priredbom su naši učenici iskazali zahvalnost oslobodiocima koji su se borili za našu slobodu.

20 oktobar – Dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu

IMG_4761
IMG_4762
IMG_4757
IMG_4759
IMG_4758
IMG_4760
IMG_4766
IMG_4763
IMG_4764
IMG_4767
IMG_4765
IMG_4768
IMG_4769
IMG_4770
IMG_4771
IMG_4774
IMG_4772
IMG_4775
IMG_4776
IMG_4778
IMG_4777
IMG_4721
IMG_4722
IMG_4723
IMG_4725
IMG_4724
IMG_4728
IMG_4727
IMG_4726
IMG_4729
IMG_4730
IMG_4731
IMG_4733
IMG_4734
IMG_4735
IMG_4732
IMG_4736
IMG_4737
IMG_4738
IMG_4740
IMG_4741
IMG_4739
IMG_4742
IMG_4743
IMG_4744
IMG_4745
IMG_4746
IMG_4747
IMG_4748
IMG_4749
IMG_4750
IMG_4751
IMG_4753
IMG_4752
IMG_4754
IMG_4755
IMG_4756
IMG_4761 IMG_4762 IMG_4757 IMG_4759 IMG_4758 IMG_4760 IMG_4766 IMG_4763 IMG_4764 IMG_4767 IMG_4765 IMG_4768 IMG_4769 IMG_4770 IMG_4771 IMG_4774 IMG_4772 IMG_4775 IMG_4776 IMG_4778 IMG_4777 IMG_4721 IMG_4722 IMG_4723 IMG_4725 IMG_4724 IMG_4728 IMG_4727 IMG_4726 IMG_4729 IMG_4730 IMG_4731 IMG_4733 IMG_4734 IMG_4735 IMG_4732 IMG_4736 IMG_4737 IMG_4738 IMG_4740 IMG_4741 IMG_4739 IMG_4742 IMG_4743 IMG_4744 IMG_4745 IMG_4746 IMG_4747 IMG_4748 IMG_4749 IMG_4750 IMG_4751 IMG_4753 IMG_4752 IMG_4754 IMG_4755 IMG_4756