Realizovan seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“ u našoj školi

U prostorijama naše škole, 17. i 18. oktobra  održan je seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“  kome je prisustvovalo 28 nastavnika i učitelja. Ciljevi programa: Razvoj i primena modela diferencirane nastave u školi Usavršavanje znanja i razvoj veština nastavnog osoblja za diferencirano planiranje i programiranje nastave Usavršavanje nastavnog osoblja za detekciju i identifikaciju individualnih karakteristika, sposobnosti i potencijala […]

» Opširnije