TAKMIČENjE „MISLIŠA 2017“

NA  MATEMATIČKOM  TAKMIČENjU  „MISLIŠA 2017“  POHVALjENI SU SLEDEĆI  UČENICI :   Stojanović Nikola   3/1 Božović Pavle          3/3 Radosavljević  Jana  3/4 Hadžić  Denis               3/4 Simić Tadija              5/2 Jakovljević  Ana         5/4 Čestitamo!  

» Opširnije