OSIGURANjE UČENIKA

Učenici su ove godine osigurani preko osiguravajuće kuće „Generali Osiguranje Srbija“. Cena osiguranja je 500 dinara. Osiguranje podrazumeva, prelom kosti, troškove lečenja,dnevnu naknadu, bolnički dan, hirurške intervencije,invaliditet i  smrt usled nezgode. Osiguranje važi od 1.9.2017. do 31.8.2018. Odluka o dodeli ugovora NN 17-17

» Opširnije