ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Ученици су ове године осигурани преко осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“. Цена осигурања је 500 динара. Осигурање подразумева, прелом кости, трошкове лечења,дневну накнаду, болнички дан, хируршке интервенције,инвалидитет и  смрт услед незгоде. Осигурање важи од 1.9.2017. до 31.8.2018. Odluka o dodeli ugovora NN 17-17

» Опширније