PROBNI ZAVRŠNI ISPIT

Informacije o polaganju: Učenici će tokom dva dana raditi tri testa ‒ 12. aprila 201 godine u 12:00 ‒ test iz MATEMATIKE i istog dana anonimno popunjavaju upitnik, 13. aprila 201 godine u 9:00 – test iz SRPSKOG, odnosno maternjeg jezika i KOMBINOVANI test u 11:30, sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina. Učenici sede na mestu sa […]

» Opširnije