Čas filozofije u Šestoj beogradskoj gimnaziji

Danas su učenici 8/3 u okviru predmeta Filozofija sa decom, koji predaje nastavnica Jovana Ninčić, posetili Šestu beogradsku gimnaziju. Nastavnik filozofije Vladimir Milutinović je bio naš domaćin. Održao je čas na kome je đake upoznao sa prvim filozofima, razgovaralo se o tome da li je duša materijalna ili nije, ali je sa učenicima razgovarao i o školi. Ovom posetom su ostvarena dva važna cilja: učenici su se upoznali sa Šestom beogradskom gimnazijom (koja je od gimnazija, uz Osmu beogradsku gimnaziju, najčešći izbor naših maturanata), u dogovoru sa Timom za profesionalnu orijentaciju i učenici su čuli nešto više o filozofiji i na koji će se način ona izučavati u srednjoj školi.