Контакт

ОШ „Стеван Синђелић“
Милића Ракића 1, Звездара

Директор: Биљана Нешковић
телефон/факс: 011 34 74 075
e-mail:  sindjelic@ssindjelic.edu.rs

 

Секретар: Славица Николић
телефон: 011 2886 150
е-mail: stevansi@eunet.rs

 

Педагог и психолог
телефон: 011 34 74 075 и 011 2886 150
e-mail: pp.sindjelic@gmail.com