Највиша оцена за нашу школу!

Имамо велико задовољство да вас обавестимо да је рад наше школе у екстерном вредновању (новембар, 2017. године) оцењен максималном оценом .

У свим областима које су вредноване Школа испуњава стандарде оценом 3 или 4. Процењивано је 30 стандарда. У 25 стандарда Школа је процењена нивоом остварености 4 , а у 5 стандарда ниво остварености је 3. На основу овога, ОПШТИ КВАЛИТЕТ ШКОЛЕ ОЦЕЊУЈУ СЕ ОЦЕНОМ 4 (МАКСИМАЛНА ОЦЕНА).

Поносимо се овим великим успехом. Спремни смо да и даље напредујемо, развијамо се и побољшавамо квалитет  рада школе на задовољство свих.

Осигурање квалитета рада установа регулисано је чланом 48. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/15 и 5/13).

Вредновање квалитета рада установа врши се на основу стандарда квалитета. Стандарди и показатељи који представљају опис квалитетне праксе чине оквир квалитета који покрива све аспекте живота и рада у школи.

Оквир квалитета за вредновање рада образовно-васпитних установа у Републици Србији обухвата 30 стандарда и 158 индикатора (Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, „Службени гласник РС“, бр. 7/11) распоређених у седам кључних области рада школе: Школски програм и Годишњи план рада, Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима, Организација рада и руковођење и Ресурси.

Резултати добијени процесом вредновања превасходно се користе за унапређивање рада установе, али се могу користити и као средство извештавања о раду установе како образовне тако и других циљних јавности.

Вредновање квалитета се остварује кроз самовредновање и спољашње вредновање.

Погледајте још

Распоред припремне наставе за завршни испит
8-1 Редни број часа Понедељак Уторак Среда Чатвртак Петак 0....
Опширније...
IMG-3a0075aa6a3926de8ded50c1ed89f5e5-V
Републичко такмичење из биологије
Милена Ђорђевић, ученица осмог разреда, овог викенда...
Опширније...
УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА
Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као...
Опширније...