Организација наставе 01.12. – 18.12.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштовани родитељи,
На основу Уредбе Владе Републике Србије, у којој су прописане нове мере за организацију рада основних школа због тренутне епидемиолошке ситуације, обавештавамо вас да ће се од понедељка, 30.11.2020. године, до 18.12.2020. образовно-васпитни рад организовати на следећи начин:
У првом циклусу (ученици од 1-4. разреда) образовно – васпитни рад наставља се непосредно у школи на исти начин као до сада.
У другом циклусу (ученици од 5-8. разреда) образовно – васпитни рад ће се организовати путем наставе на даљину на следећи начин:
Наставници ће преко изабране платформе (Гугл учионица) држати часове у реалном времену према досадашњем распореду часова (истовремено А и Б група и они који су били онлајн) и по сатници коју вам достављамо у прилогу.
Наша школа се определила за 1.ниво предвиђеног учења на даљину, који подразумева употребу свих алата у Гугл учионици, који обезбеђују комуникацију са ученицима (онлајн састанци, размена порука, форумске дискусије, тестови, упитници, постављање материјала…)
На онлајн часовима је обавезно присуство ученика. Ученици који нису присутни на овим часовима биће евидентирани у дневнику као одсутни.
Улога родитеља је да контролишу (непосредно и у е-дневнику) да ли ученици редовно прате наставу, присуствују онлајн часовима и на време испуњавају своје обавезе.
Приликом извођења наставе наставници су у обавези да заштите ученика од било ког вида дигиталног насиља.
Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године до сада и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате током реализације наставе на даљину, у периоду до завршетка првог полугодишта, омогућиће извођење закључне оцене.
Оцењивање ученика на основу усмене провере постигнућа изузетно може да се обавља непосредно у школи, уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене. Тај ученик се пријављује предметном наставнику и за њега ће бити организована усмена провера знања у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Распоред на РТС није потребно пратити (ови часови могу служити ученицима као додатна подршка у учењу).
Ученицима који немају техничке могућности за рад (компјутер/интернет) школа ће омогућити да наставу онлајн прате у неком кабинету у школи. Дакле, у обавези су да редовно присуствују часовима на платформи. Сматрамо да ученици који су се до сада регистровали у гугл учионици, имају услове за рад на даљину.
Уколико ученик нема довољан број оцена из оправданих разлога (болест, изолација и др) може остати неоцењен – не утврђује му се успех на крају 1. полугодишта.
Прво полугодиште ове школске године завршава се 18. децембра 2020. године. Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.
У току трајања наставе на даљину, комуникација родитеља са предметним наставницима вршиће се преко одељењског старешине.

Распоред звона током онлајн наставе за ученике од 5.-8. разреда 30.11.-18.12.2020.

Први час
9,00-9,45
Други час
9,50-10,35
Велики одмор
25 минута
Трећи час
11,00-11,45
Четврти час
11,50-12,35
Пети час
12,40-13,25
Шести час
13,30-14,15
Седми час
14,20-15,05

Све важне информације налазе се на сајту школе.
Управа школе