Organizacija nastave 01.12. – 18.12.

UPUTSTVO ZA RODITELjE
Poštovani roditelji,
Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, u kojoj su propisane nove mere za organizaciju rada osnovnih škola zbog trenutne epidemiološke situacije, obaveštavamo vas da će se od ponedeljka, 30.11.2020. godine, do 18.12.2020. obrazovno-vaspitni rad organizovati na sledeći način:
U prvom ciklusu (učenici od 1-4. razreda) obrazovno – vaspitni rad nastavlja se neposredno u školi na isti način kao do sada.
U drugom ciklusu (učenici od 5-8. razreda) obrazovno – vaspitni rad će se organizovati putem nastave na daljinu na sledeći način:
Nastavnici će preko izabrane platforme (Gugl učionica) držati časove u realnom vremenu prema dosadašnjem rasporedu časova (istovremeno A i B grupa i oni koji su bili onlajn) i po satnici koju vam dostavljamo u prilogu.
Naša škola se opredelila za 1.nivo predviđenog učenja na daljinu, koji podrazumeva upotrebu svih alata u Gugl učionici, koji obezbeđuju komunikaciju sa učenicima (onlajn sastanci, razmena poruka, forumske diskusije, testovi, upitnici, postavljanje materijala…)
Na onlajn časovima je obavezno prisustvo učenika. Učenici koji nisu prisutni na ovim časovima biće evidentirani u dnevniku kao odsutni.
Uloga roditelja je da kontrolišu (neposredno i u e-dnevniku) da li učenici redovno prate nastavu, prisustvuju onlajn časovima i na vreme ispunjavaju svoje obaveze.
Prilikom izvođenja nastave nastavnici su u obavezi da zaštite učenika od bilo kog vida digitalnog nasilja.
Ocene koje su učenici dobili u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada od početka ove školske godine do sada i podaci o napredovanju učenika i ocene koje će učenicima biti date tokom realizacije nastave na daljinu, u periodu do završetka prvog polugodišta, omogućiće izvođenje zaključne ocene.
Ocenjivanje učenika na osnovu usmene provere postignuća izuzetno može da se obavlja neposredno u školi, ukoliko je učenik nezadovoljan predlogom zaključne ocene. Taj učenik se prijavljuje predmetnom nastavniku i za njega će biti organizovana usmena provera znanja u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.
Raspored na RTS nije potrebno pratiti (ovi časovi mogu služiti učenicima kao dodatna podrška u učenju).
Učenicima koji nemaju tehničke mogućnosti za rad (kompjuter/internet) škola će omogućiti da nastavu onlajn prate u nekom kabinetu u školi. Dakle, u obavezi su da redovno prisustvuju časovima na platformi. Smatramo da učenici koji su se do sada registrovali u gugl učionici, imaju uslove za rad na daljinu.
Ukoliko učenik nema dovoljan broj ocena iz opravdanih razloga (bolest, izolacija i dr) može ostati neocenjen – ne utvrđuje mu se uspeh na kraju 1. polugodišta.
Prvo polugodište ove školske godine završava se 18. decembra 2020. godine. Zimski raspust traje od 21. decembra 2020. godine do 15. januara 2021. godine.
Drugo polugodište počinje 18. januara 2021. godine.
U toku trajanja nastave na daljinu, komunikacija roditelja sa predmetnim nastavnicima vršiće se preko odeljenjskog starešine.

Raspored zvona tokom onlajn nastave za učenike od 5.-8. razreda 30.11.-18.12.2020.

Prvi čas
9,00-9,45
Drugi čas
9,50-10,35
Veliki odmor
25 minuta
Treći čas
11,00-11,45
Četvrti čas
11,50-12,35
Peti čas
12,40-13,25
Šesti čas
13,30-14,15
Sedmi čas
14,20-15,05

Sve važne informacije nalaze se na sajtu škole.
Uprava škole