Корективна гимнастика

Како данашње време носи убрзани развој технологије-телевизија, компјутери, теблети, мобилни телефони, игрице, деца су све пасивнија, а при том и физички мање способна. Здравствено су осетљивија, подложнија деформитетима и гојазности и због тога је потребно повећати физичку активност.

Корективна гимнастика представља скуп вежби које се примењују превентивно за спречавање настанка неког деформитета или терапијски ако он већ постоји. Вежбе обезбеђују деци правилан развој и спречавају прогресију постојећег деформитета.

Наша школа је покренула часове корективне гимнастике, који ће се одржавати свакодневно у фискултурној сали. Часовима ће моћи да присуствују сви ученици од првог до осмог разреда којима родитељи дају сагласност. Часове ће водити Кристина Павловић-Рајковић, проф. физичког васпитања и обучени учитељи из продуженог боравка.

Часови корективне гимнастике неће замењивати редовне часове физичког васпитања, већ ће бити додатна физичка активност.