Pravilnici i vodič kroz stručno usavršavanje nastavnika

Moderna škola podrazumeva korišćenje savremene nastavne tehnologije, kao i unošenje mnogobrojnih  inovacija u nastavni proces. Da bi se ostvarila takva vizija savremene, moderne  škole neophodno je sticanje novih znanja i veština – neprekidno usavršavanje nastavnika.

 VODIČ ZA NASTAVNIKE KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE

AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANjA

DUŽNOSTI

PRAĆENjE OSTVARIVANjA STRUČNOG USAVRŠAVANjA

GODIŠNjI PLAN LIČNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA

EVIDENCIONI LIST O STRUČNOM USAVRŠAVANjU