Predavanje za učenike 5. razreda

U školi je 15.1.2016. održano predavanje na temu „Maloletnička delikvencija i vršnjačko nasilje“.  O ovoj temi su govorila  dva inspektora MUP-a. Deci je tema bila vrlo zanimljiva, pažljivo su slušali, postavili brojna pitanja a dobila su i dragocene savete koji se tiču njihove bezbednosti.