„Препоручио бих другу књигу…“ – II-2

Дечаци 2/2 прочитали су роман „Гуливерова путовања“, а девојчице „Судбина једног Чарлија“. Ученици су у библиотеци усмено препричавали прочитана дела, износили утиске, постављали питања, учествовали у дискусији и размени импресија. Час је био ученицима веома интересантан. Ђаци воле да читају, воле дружење са књигом. Уз књигу се лепше расте!!!