Професионална оријентација

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

profesionalnaorijentacija.org

vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

Водич за избор занимања – планирање каријере после основне школе

 

У оквиру програма професионалне оријентације ученици осмих разреда имају прилику да се тестирају.

ТЕСТОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ:

1. КОГ 3 – Батерија тестова која процењује ефикасност перцептивних, вербалних и невербалних интелектуалних спсобности

2. ТПИ – Тест професионалних интересовања

Тестирање се ради у групама (10 – 15 ученика) током фебруара месеца текуће године. Укупно време тестирања износи око 90 минута.

Резулати тестирања саопштавају се ученику /ученици искључиво у индивидуалним разговорима са психологом и педагогом.

Током целе године врши се информисање и саветовање ученика у погледу професионалне оријентације од стране ПП службе.

Заинтересовани родитељи могу се јавити код психолога и педагога ради консултација и пружања информација у вези са професионалном оријентацијом.

Циљ програма професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање са крајњим циљем постизања одређеног нивоа професионалне зрелости.

Носиоци програма професионалне оријентације у основној школи су ПП служба школе, разредне старешине, као и предметни наставници.

Основни задаци програма професионалне оријентације у основној школи :

  • Упознавање, праћење и постизање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика,
  • Формирање правилних ставова према раду,
  • Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја,
  • Сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци,
  • Сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју
  • Даље праћење и подстицање развоја изражајније способности, усмеравање и усклађивање с професионалним интересовањима
  • Упознавање организационе и програмске структуре средњег образовања
  • Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељивању за будуће занимање
  • Остваривање сарадње са радним организацијама.