Пројекат тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1.Наши дивни уметници су са ученицима 5-7. разреда,реализовали пројекат под називом „Свирачи и инструменти“ који замишљен тако да уједини елементе ликовне и музичке уметности. Наставници: П. Јовановић, Н. Вакањац.

Пројекат Свирачи – тима за правој међупредметних компетенција

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12
2. Пројекат Намагнетиши се, са ученицима петог разреда су реализовали наставници
Технике и технологије Станика Б., Дејан Р. И Рада ЛК.
Пројекат завршен. Магнети су подељени при упису ђака првака.
3.У сарадњи са средњом Угоститељско-туристичком школом наши ученици су из биологије урадили пројекат – Сајам туризма. Наставница Ј. Николић је одржала он -лине час преко гугл мита са ученицима 7-3 разреда наше школе и ученицима Угоститељско – туристичке школе. Часу су присуствовали професори средње школе као и ученици који су се представили презентацијом -Београд кроз погледе. Том приликом наша школа се представила са кратким филмом, рад ученика 7-4, којим смо преставили општину Звездару.