Projekat „Učenici umetnici„

Projekat „Učenici umetnici„ nastao je spontano, uvidom nastavnika u samostalne kreativne aktivnosti učenika.
Mnogi učenici svoje sposobnosti iskazuju kroz aktivnosti i hobije koje realizuju u slobodno vreme. Ovim projektom predstavljamo vredan rad i zanimljive proizvode naših učenika.

Ciljevi projekta:
*promocija učeničkog samostalnog rada i produkata
*podsticanje razvoja kreativnih aktivnosti i sposobnosti učenika
Aktivnosti učenika:
*proučavanje odabranih tehnika rada
*usavršavanje veštine u radu sa raznovrsnim materijalima
Aktivnosti nastavnika:
*konsultacije, prikupljanje, selekcija i prezentacija učeničkih
radova

U tekstu , fotografijama i video materijalu predstavljeni su učenici i njihove rukotvorine:

*Emilija Fotoć -6-2 koja pravi figure od gline. Radovi su izvedeni precizno sa mnogo živopisnih detalja.

*Nikola Milić 6-3 koji pravi figure u tehnici Origami. U zanimljive i komplikovane figure uloženo je mnogo vremena i veštine.
i

Milica Jandrić 7-3 koja realizuje crteže inspirisane Manga stripovima. Glavni motiv crteža su izražajni likovi kao i ambijenti.