Распоред индивидуалних консултација

Подела часова и одељења у старијим разредима и термини индивидуалних консултација

Име и презиме Предмет Одељења Термин ИК Време
Јована Кастратовић,8-2 Српски језик 6-3, 7-2,8-1,2,4 петак 4. час
Биљана Пуповић, 6/1 Српски језик 6-1,7-3 понедељак 3. час
Татјана Бањеглав, 5/3 Српски језик 5-3,4; 6-4,7-1 понедељак 2.час
Весна Петровић Зечевић Српски језик 5-1,2; 6-2 уторак 6.час
Љубица Стојановић Српски језик 7-4,8-3 среда 3.час
Драгана Тијанић Борић Енглески језик 6-1,2,3,4; 7-1,2,3;8-2,4 четвртак 3.час
Ирена Грбић,5/2 Енглески језик 1-1,2;2-1,2,3,4;5-1,2,3,4 понедељак 4.час
Драгана Миленковић Енглески језик 3-2,3,4;4-1,2,3,4;7-4;8-1,2 четвртак 4.час
Наталија Вакањац

8/1

Ликовна култура 5-1,2,3,4;6-1,2,3,4;7-1,2,3,4;8-1,2,3,4 понедељак 4. час
 

 

Тања Ребић

Енглески језик 1-1,3;3-1    среда     6.час
Емина Милојевић Музичка култура 5-1,2,3,4;6-1,2,3,4;7-1,2,3,4;8-1,2,3,4

 

среда 5.час
Владан Миљковић

8/4

Историја 6-3,4;7-1,2,3,4;8-1,2,3,4 понедељак 4. час
Радмила Јагличић Историја 5-1,3

 

петак 6. час
 

Александра Јелић

Историја 5-2,4,6-1,2    понедељак     3.час
Јован Драгићевић

7/1

Географија 5/1,2,3,4;   6/1,2,3,4;   7/1,2 среда 4. час
Стеван Роксандић Географија 5-1,2,3,4;6-1,2 четвртак 4.час
Саша Шуњеварић

8/3

Физика 6-3,4;7-1,2,3,4;8-1,2,3,4 четвртак 6. час
Огњен Нинчић

6/3

Математика 6-1,2,3,4;8-3 четвртак 3. час
Сања Николић

7/4

Математика 5-3;7-3,4;8-2,4 среда 4. час
 

Александра Медић

5/4

Математика 5-4;7-1,2;8-1 петак 3.час
 

Јулијана Миленковић

Математика 5-1,2 петак 4.час
Јелка Вујић Биологија  5-1,2,3,4;6-1,4;8-1,2,3,4 уторак 5. час
Весна Сретић Биологија

 

6-2,3;7-1,2,3,4 петак 3. час
Вера Љубисављевић

7/2

Хемија 7-1,2,3,4;8-1,2,3,4

 

петак 4. час
Станика Брашњевић, 6/4 ТИИО 5-2,3,4;6-1,2,3,4;7-2,3;8-4 уторак 3. час
Рада Лакићевић Копања ТИИО 5-1,2,4;6-3,;7-1,2,4;8-1,3,4 среда 4. час
Дејан Радоњић ТИИО 5-1,3;6-1,2;7-1,3,4;8-1,2,3 четвртак 4. час
Александар Илић Физичко 5-3,4;6-3,4;7-3,4;8-3,4

 

уторак 3. час
Изабрани спорт 5-3,4; 6-3,7-3

 

Кристина Павловић

6/2

Физичко 5-1,2; 6-1,2;7-1,2;8-1,2

 

среда 3.час
Изабрани спорт 5-1,2; 6-2, 7-1
 

Богдан

Обрадовић

Изабрани спорт 6-4,8-1,2,3    уторак     3.час
 

Милан.

Ђурашиновић

Изабрани спорт 6-1,7-2,4;8-4   уторак     3.час
Радмила Свитлица

7/3

Немачки језик 6-1,2,3,4;7-2,3,4;8-1,4 уторак 4. час
Сандра Кнежевић Немачки језик 5-1,2,3,4; 7-1; 8-2,3 петак 3.час
Сандра Милојевић

5-1

 

Информатика и рачунарство

5-1,2,3,4;6-1,2,3,4,7-1,2,3,4, 8-1,2,3,4 четвртак 3.час
Ивана Франовић Верска настава 5-1,2,3,4;6-1,2,3,4,7-1,2,3,4, 8-1,2,3,4 петак 3.час, поподне
Душица Веђић Грађанско васпитање 5-1,2,3,4;6-1,2,3,4,7-1,2,3,4, 8-1,2,3,4 четвртак  7.час