Raspored rada produženog boravka

Pre podne Aktivnosti
07:00-08:00 Prijem učenika u produženi boravak
08:00-08:45 Samostalan rad
08:45-09:30 Slobodno vreme
09:30-10:15 Samostalan rad
10:15-11:00 Slobodne aktivnosti
11:00-11:30 Ručak
11:30-12:15 Slobodno vreme
12:15-12:40 Sređivanje učionice i odlazak na nastavu
Posle podne Aktivnosti
11:35-11:45 Odmor i priprema za ručak
11:45 -12:15 Ručak
12:15-13:00 Samostalan rad
13:00- 13:45 Slobodne aktivnosti
13:45-14:30 Samostalan rad
14:30-15:15 Slobodno vreme
15:15-16:00 Slobodne aktivnosti
16:00 – 17:30 Slobodno vreme