Распоред рада продуженог боравка

Пре подне Активности
07:00-08:00 Пријем ученика у продужени боравак
08:00-08:45 Самосталан рад
08:45-09:30 Слободно време
09:30-10:15 Самосталан рад
10:15-11:00 Слободне активности
11:00-11:30 Ручак
11:30-12:15 Слободно време
12:15-12:40 Сређивање учионице и одлазак на наставу
После подне Активности
11:35-11:45 Одмор и припрема за ручак
11:45 -12:15 Ручак
12:15-13:00 Самосталан рад
13:00- 13:45 Слободне активности
13:45-14:30 Самосталан рад
14:30-15:15 Слободно време
15:15-16:00 Слободне активности
16:00 – 17:30 Слободно време