Upis prvaka 2018/19. godine

Poštovani roditelji budućih prvaka.

Upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2018/2019. godinu počeće 01. aprila 2018. godine. Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u prepodnevnoj smeni, a produženi boravak nakon nastave.

Obaveštavamo Vas da se, u skladu sa čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 88/2017 od 29.9.2017.) u prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. u školsku 2018/19. godini se upisuju deca rođena od 1. marta 2011. do 1. marta 2012. godine.

Takođe, nakon provere spremnosti za polazak u školu, u prvi razred se može upisati i dete koje ima od šest do šest i po godina . Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01.03. do 01.09.2012.god. Provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2018. godine.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu sa prostornim mogućnostima (čl.22 stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, SGRS br. 88/2017 od 29.9.2017.). Škola će, u skladu sa zakonom, obavestiti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole u zakonskom roku. Zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru ili direktoru škole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
–        Izvod iz matične knjige rođenih ( original)
–        Potvrda lekara o zdravstvenom stanju deteta
–        Uverenje predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa

Upis i zakazivanje termina za testiranje će se obavljati od 01.04. 2018. godine svakog radnog dana od 8 – 16 časova i to:
–        putem telefona na brojeve: 2886 – 150 i 3474 – 075
–        lično, u kancelariji pedagoga i psihologa i sekretara škole
Za sva pitanja i dileme, možete nas pozvati ili pisati na:

pp.sindjelic@gmail.com

 

DOBRO NAM DOŠLI DRAGI PRVACI !
PLAKAT_SKOLA