Упис првака 2018/19. године

Поштовани родитељи будућих првака.

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину почеће 01. априла 2018. године. Продужени боравак биће обезбеђен за све ученике чији родитељи за тим искажу интересовање. Ученици током првог разреда наставу имају увек у преподневној смени, а продужени боравак након наставе.

Обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 од 29.9.2017.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. у школску 2018/19. години се уписују деца рођена од 1. марта 2011. до 1. марта 2012. године.

Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година . За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2012.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2018. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима (чл.22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, СГРС бр. 88/2017 од 29.9.2017.). Школа ће, у складу са законом, обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе у законском року. Захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару или директору школe.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:
–        Извод из матичне књиге рођених ( оригинал)
–        Потврда лекара о здравственом стању детета
–        Уверење предшколске установе о похађању предшколског програма

Упис и заказивање термина за тестирање ће се обављати од 01.04. 2018. године сваког радног дана од 8 – 16 часова и то:
–        путем телефона на бројеве: 2886 – 150 и 3474 – 075
–        лично, у канцеларији педагога и психолога и секретара школе
За сва питања и дилеме, можете нас позвати или писати на:

pp.sindjelic@gmail.com

 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !
PLAKAT_SKOLA