Sveti Sava 2023.

27.01.2023. u našoj školi je na prigodan način obeležena školska slava Sveti Sava.

Sveti Sava 2023.

viber_slika_2023-01-27_19-21-47-218
viber_slika_2023-01-28_19-31-11-939
viber_slika_2023-01-27_19-21-46-796
viber_slika_2023-01-28_19-31-05-955
viber_slika_2023-01-28_19-31-03-726
viber_slika_2023-01-04_14-24-30-400
viber_slika_2023-01-28_19-31-06-547
viber_slika_2023-01-28_19-31-06-959
viber_slika_2023-01-28_19-31-08-333
viber_slika_2023-01-28_19-31-11-209
viber_slika_2023-01-30_11-47-02-584
viber_slika_2023-01-30_11-47-02-689
viber_slika_2023-01-30_11-47-02-790
viber_slika_2023-01-27_19-21-47-218 viber_slika_2023-01-28_19-31-11-939 viber_slika_2023-01-27_19-21-46-796 viber_slika_2023-01-28_19-31-05-955 viber_slika_2023-01-28_19-31-03-726 viber_slika_2023-01-04_14-24-30-400 viber_slika_2023-01-28_19-31-06-547 viber_slika_2023-01-28_19-31-06-959 viber_slika_2023-01-28_19-31-08-333 viber_slika_2023-01-28_19-31-11-209 viber_slika_2023-01-30_11-47-02-584 viber_slika_2023-01-30_11-47-02-689 viber_slika_2023-01-30_11-47-02-790