Udžbenici

Izabrani udžbenici za 2021-2022

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Peti razred

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred

 

OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNE UDžBENIKE ZA ŠKOLSKU
2021/2022.GODINU

Poštovani roditelji,

Potrebno je da do 19.02.2021. godine odeljenjskim starešinama dostavite podatke o učenicima koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike i potrebnu dokumentaciju:

-Za učenike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), dostavlja se Rešenje (kopija) o primanju socijalne pomoći.
-Za učenike koji rade po IOPu i učenike sa smetnjama u razvoju nije potrebna posebna dokumentacija jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.
-Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja, potrebno je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju (srednje škole ili fakulteta) za svako dete. Ako učenici ostvaruju pravo po ovom osnovu, a učenici su naše škole, samo navesti podatke za svako dete (ime prezime, razred,odeljenje).

Uprava škole