Угледни часови


НАМАГНЕТИШИ СЕ

Школско предузетништво


УГЛЕДНИ ЧАС У 1/1

У 1/1 ове недеље одржан је угледни час из математике.


ЧАС ИСТОРИЈЕ У ОСМОМ ТРИ

Наставна јединица:Балкански ратови – утврђивање

Час је одржан у кабинету за информатику уз употребу интерактивних задатака.Ученици су радили задатке на платформи Неарпод.

Пример интерактивног задатка:Балкански ратови

Наставник је пратио напредовање ученика у току рада,а детаљан извештај о напредовању можете погледати: Извештај о напредовању ученика