Упис првака

Обавештавамо родитеље да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2017/2018. годину обављати од 01. априла 2017. године. Продужени боравак биће обезбеђен за све ученике чији родитељи за тим искажу интересовање. Ученици током првог разреда наставу имају увек у преподневној смени, а боравак након наставе.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена 2010. године и деца рођена до 28.02.2011. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2011.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2017. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару школе).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (или оверен препис)
  2. Потврда лекара о здравственом стању детета
  3. Уверењe Предшколске установе о похађању предшколског програма

 

Упис и заказивање термина за тестирање ће се обављати путем телефона на број 2886 150 и 34 74 075,  као и у канцеларији педагога и психолога и секретара школе, сваког радног дана од 8 – 16 часова. 

ДОБРО  НАМ   ДОШЛИ  ДРАГИ ПРВАЦИ  !

Велики родитељски за прваке