UPIS PRVAKA 2021/2022. godine

PRIJAVLjIVANjE ZA UPIS U PRVI RAZRED

 

Od 1. aprila 2021. godine roditelji i drugi zakonski zastupnici će biti u
mogućnosti da stupe u kontakt sa školom preko usluge „Iskazivanje
interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava,  kao i
telefonskim putem na brojeve telefona 011 34 74 075 i 011 2886 150 u
periodu od 9:00 do 16:00 časova.
Svi roditelji i drugi zakonski zastupnici biće obavešteni o datumu upisa i
testiranja u osnovnu školu čim datum bude definisan.

Poštovani roditelji budućih prvaka,

Upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2021/2022. godinu počeće
01. aprila 2021. godine.
Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim
iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u
prepodnevnoj smeni, a produženi boravak nakon nastave.
Obaveštavamo vas da se, u skladu sa čl. 18. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 88/2017 od 29.9.2017.) u prvi
razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i
po, a najviše sedam i po godina tj. u školsku 2021/22. godini se upisuju deca
rođena od 1. marta 2014. do 1. marta 2015. godine.
Deca rođena u periodu od 01.03.2015. do 31.08.2015. godine (uzrast od 6 do 6,5
god.), mogu se upisati u prvi razred,  nakon provere spremnosti za polazak u
školu koju vrši školski psiholog, a na zahtev roditelja, odnosno zakonskog
zastupnika deteta.
Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a
može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u
skladu sa prostornim mogućnostima (čl.22 stav 3. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja, SGRS br. 88/2017 od 29.9.2017.). Škola će, u skladu sa
zakonom, obavestiti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, po
njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole u zakonskom roku.
Zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru ili
direktoru škole do kraja februara 2021.god.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Upis se vrši elektronskim putem. Roditelji su dužni da prilikom upisa ovlašćenom licu škole za upis dostave JMBG učenika i roditelja.

Molimo vas da pratite sajt škole, gde će krajem meseca marta biti preciznije
informacije o načinu prijave za upis deteta u prvi razred ( ličnim dolaskom u
školu ili preko portala E uprave).

Za sva pitanja i dileme, možete nas pozvati na:
011 3474 075
011 2886 150
ili pisati na :

pp.sindjelic@gmail.com

DOBRO NAM DOŠLI DRAGI PRVACI !

FILM O ŠKOLI