UPIS PRVAKA 2020/2021. godine

PRIJAVLjIVANjE ZA UPIS U PRVI RAZRED

 

Od srede, 1. aprila 2020. godine roditelji i drugi zakonski zastupnici će biti u
mogućnosti da stupe u kontakt sa školom preko usluge „Iskazivanje
interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava,  kao i telefonskim
putem na brojeve telefona 060 30 50 823 i 060 30 50 819 u periodu od 9:00 do
14:00 časova.

Svi roditelji i drugi zakonski zastupnici biće obavešteni o datumu upisa u
osnovnu školu čim datum bude definisan.

 

Poštovani roditelji budućih prvaka.

Upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2020/2021. godinu počeće 01. aprila 2020. godine. Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u prepodnevnoj smeni, a produženi boravak nakon nastave.

Obaveštavamo vas da se, u skladu sa čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 88/2017 od 29.9.2017.) u prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. u školsku 2020/21. godini se upisuju deca rođena od 1. marta 2013. do 1. marta 2014. godine.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu sa prostornim mogućnostima (čl.22 stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, SGRS br. 88/2017 od 29.9.2017.). Škola će, u skladu sa zakonom, obavestiti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole u zakonskom roku. Zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru ili direktoru škole do kraja februara 2020.god.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Upis se vrši elektronskim putem. Roditelji su dužni da prilikom upisa ovlašćenom licu škole za upis dostave JMBG učenika i roditelja. 

Za sva pitanja i dileme, možete nas pozvati ili pisati na:

pp.sindjelic@gmail.com

Preporučeni alati za predškolce od strane UNICEF-a.

DOBRO NAM DOŠLI DRAGI PRVACI !