Upis u prvi razred 2016-2017. godine

Obaveštavamo roditelje da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2016/2017. godinu obavljati od 01. aprila 2016. godine. Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u prepodnevnoj smeni, a boravak nakon nastave.

 

Prema čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11 i 55/13) u prvi razred se upisuju deca rođena 2009. godine i deca rođena do 28.02.2010. god.

 

Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01.03. do 01.09.2010.god. Provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2015. godine.

 

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu sa prostornim mogućnostima (ovaj zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru škole).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (ili overen prepis)
  2. Potvrda lekara o zdravstvenom stanju deteta
  3. Uverenje Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa

 

Upis i zakazivanje termina za testiranje će se obavljati putem telefona na broj 2886 150 i 34 74 075,  kao i u kancelariji pedagoga i psihologa i sekretara škole, svakog radnog dana od 8 – 16 časova. 

 

DOBRO  NAM   DOŠLI  DRAGI PRVACI  !