UPIS PRVAKA 2022/2023. godine

PRIJAVLjIVANjE ZA UPIS U PRVI RAZRED

Obaveštenje 14.03.2022.

Prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i
po, a najviše sedam i po godina tj. u školsku 2022/23. godini se upisuju deca
rođena od 1. marta 2015. do 1. marta 2016. godine. Deca rođena u periodu od 01.03.2016. do 31.08.2016. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.), mogu se upisati u prvi razred,  nakon provere spremnosti za polazak u školu koju vrši školski psiholog, a na zahtev roditelja, odnosno zakonskog zastupnika deteta.

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.

Aplikacija će roditeljima biti dostupna od 21.03.2022. Ukoliko roditelji žele, od 21.03. mogu nazvati školu i preko ovlašćenog lica zakazati termin testiranja i upisa.

Potrebno je da:
– Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs
– Pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ )
– Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada
Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o prebivalištu
– Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
– Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*
* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.
Napomena 1: Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti da narednih 14 dana rezervišete novi termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu elektronskim putem. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.
Napomena 2: Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 21. marta 2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim
iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u
prepodnevnoj smeni, a produženi boravak nakon nastave.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a
može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u
skladu sa prostornim mogućnostima (čl.22 stav 3. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja, SGRS br. 88/2017 od 29.9.2017.). Škola će, u skladu sa
zakonom, obavestiti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, po
njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole u zakonskom roku.
Zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru ili
direktoru škole do kraja februara 2021.god.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Upis se vrši elektronskim putem. Roditelji su dužni da prilikom upisa ovlašćenom licu škole za upis dostave JMBG učenika i roditelja.

Molimo vas da pratite sajt škole, gde će krajem meseca marta biti preciznije
informacije o načinu prijave za upis deteta u prvi razred ( ličnim dolaskom u
školu ili preko portala E uprave).

Za sva pitanja i dileme, možete nas pozvati na:
011 3474 075
011 2886 150
ili pisati na :

pp.sindjelic@gmail.com

DOBRO NAM DOŠLI DRAGI PRVACI !

FILM O ŠKOLI