ZAVRŠNI ISPIT-VAŽNO OBAVEŠTENjE

 

  • Ispit iz srpskog/maternjeg jezika polaže se u sredu, 23.06.2021. godine od 9 – 11 časova;
  • Ispit iz matematike polaže se u četvrtak, 24.06.2021. godine od 9 – 11 časova;
  • Ispit sa kombinovanim testom polaže se u petak, 21.06.2021. godine od 9 – 11 časova;
  • Sva tri dana kada učenik polaže završni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom i nalepnicom sa identifikacionim brojem učenika;
  • U prostoriji u kojoj polaže ispit učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju na Jedinstvenom spisku učenika (nalazi se na oglasnoj tabli u holu škole);
  • Od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita.

 

PRELIMINARNI REZULTATI I PODNOŠENjE PRIGOVORA

 

Privremeni rezultati završnog ispita objavljuju se u školi do 10 časova na dan
predviđen kalendarom ispitnih aktivnosti.

Učenik ili roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo na uvid u test.
Uvid može da ostvari i elektronskim putem, pomoću korisničkog imena i lozinke.
Odštampano korisničko ime i lozinka kojom učenik pristupa portalu MOJA SREDNjA ŠKOLA na kome će biti objavljeni rezultati  nalazi se na identifikacionom obrascu – primerak za učenika koji je učenik dobio prilikom predaje testa, po završetku rada (omotnica testa). Platforma MOJA SREDNjA ŠKOLA.

Takođe, uvid u test omogućava i školska komisija koja dežura u školi od 10.00 do
16.00 časova na dan objavljivanja privremenih rezultata.
Ukoliko učenik smatra da postoje greške u pregledanju i bodovanju njegovog rada,
roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika, ima pravo da uloži prigovor
prvostepenoj komisiji.
Roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika ulaže prigovor prvostepenoj
komisiji nakon uvida u test na dan objavljivanja privremenih rezultata od časova elektronskim putem na adresi MOJA SREDNjA ŠKOLA ili neposredno u školi od 10.00 do 16.00 časova. Ukoliko se prigovor podnosi u školi, roditelj, odnosno drugi
zakonski zastupnik popunjava dva primerka prigovora na Obrascu 11. Jedan
primerak obrasca zadržava, a drugi ostaje u školi. Škola prigovor zavodi i
overava. Škola elektronski podnosi prigovor prvostepenoj komisiji za prigovore.
Komisije za prigovore čine predmetni nastavnici koji su određeni za pregledanje.
Nastavnike koji čine komisije za prigovore određuje okružna komisija, na predlog
predsednika školske komisije.

Prvostepena komisija za prigovore u terminu predviđenom kalendarom ispitnih
aktivnosti odgovara na sve pristigle prigovore.
Odgovor prvostepene komisije prosleđuje se roditelju, odnosno drugom zakonskom
zastupniku, elektronskim putem ili posredstvom školske komisije. Odgovor
prvostepene komisije (Obrazac 11a)  škola zavodi i overava (odgovor pridružuje
prigovoru i čuva u dokumentaciji).

Školska komisija štampa odgovor prvostepene komisije u dva primerka, overava i
zavodi. Jedan primerak dostavlja roditelju/drugom zakonskom zastupniku u terminu
predviđenom kalendarom ispitnih aktivnosti. Druga kopija ostaje u školi.
Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom prvostepene komisije za prigovore,
roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor
drugostepenoj komisiji elektronskim putem na portalu MOJA SREDNjA ŠKOLA
ili neposredno u školi,  u terminu predviđenom kalendarom ispitnih aktivnosti.
Pravo prigovora drugostepenoj komisiji imaju samo oni učenici koji su prethodno
uložili prigovor prvostepenoj komisiji za prigovore. Uz prigovor drugostepenoj
komisiji, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, koji prigovor podnosi u
školi, obavezno prilaže i odgovor prvostepene komisije za prigovore.
Roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika ulaže prigovor drugostepenoj
komisiji elektronskim putem portala MOJA SREDNjA ŠKOLA ili neposredno u
školi isključivo u pisanoj formi na Obrascu 12. Ukoliko se prigovor podnosi u
školi, Obrazac 12 roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dobija u školi.
Roditelj/ drugi zakonski zastupnik popunjava dva primerka prigovora. Jedan
primerak obrasca zadržava, a drugi ostaje u školi. Škola prigovor zavodi i
overava. Škola elektronski podnosi prigovor drugostepenoj komisiji za
prigovore.

Drugostepena komisija za prigovore odgovara na sve pristigle prigovore u terminu
predviđenom kalendarom ispitnih aktivnosti. Drugostepena komisija daje odgovor
roditelju ili drugom zakonskom zastupniku (Obrazac 12a) elektronski ili
posredstvom školske komisije.

 

Odgovor drugostepene komisije (Obrazac 12a)  škola zavodi i overava (odgovor
pridružuje prigovoru i čuva u dokumentaciji).

Odluka drugostepene komisije za prigovore je konačna.

Potkomisija za sprovođenje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za
školsku 2020/2021. godinu ne rešava prigovore na rezultate završnog ispita.
Školska komisija, nakon odgovora na sve prvostepene prigovore, popunjava
zapisnike u skladu sa predmetom na koji je uložen prigovor (Obrazac 13,13a i 13b).
Kada je reč o prigovorima na kombinovani test popunjavaju se pojedinačni obrasci
za svaki predmet u kombinovanom testu. Komisija sačinjava zapisnik samo za one
prigovore kod kojih je došlo do promene u bodovima. Odbijeni prigovori, odnosno
prigovori kod kojih nema promena u bodovima ne unose se u zapisnik. Zapisnik se
overava, zavodi i čuva u školskoj dokumentaciji.

Školska komisija, nakon rešavanja svih drugostepenih prigovora, sačinjava
zapisnik na pristigle prigovore u skladu sa predmetom na koji je uložen prigovor
(Obrazac 14, 14a,14b). Kada je reč o prigovorima na kombinovani test popunjavaju se
pojedinačni obrasci za svaki predmet u kombinovanom testu.

Komisija sačinjava zapisnik samo za one prigovore kod kojih je došlo do promene u
bodovima. Odbijeni prigovori, odnosno prigovori kod kojih nema promena u
bodovima ne unose se u zapisnik. Zapisnik se overava, zavodi i čuva u školskoj
dokumentaciji.