Извештаји – Планови рада

2022/2023

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022 – 2023

AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

2021/2022

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022 23

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 2021-2022

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022

2020/2021

ГОДИШЊИ ИЗБЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020-21.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2020

АНЕКС ШК ПРОГРАМА O ПОСЕБНOM ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА

АНЕКС ГОД ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 20-21

АНЕКС ШК ПРОГРАМА ЗА 1,3,7, И 8.РАЗРЕД

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021

2019/2020

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ ГОД ПЛАНА РАДА 19 20

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 2019-2020

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

Лице за заштиту података о личности